Meningsutveksling

Planleggere prøver stadig å finne mer kreative måter å bringe deltakere nærmere på, og Braindates læringsplattform er én av dem.


Ifølge undersøkelser fra Radisson Meetings er det større sannsynlighet for at planleggere som rapporterer større ROI, foretrekker arrangementslokaler som tilbyr områder for privat nettverksbygging. Dette er ikke overraskende, siden mer enn halvparten av arrangementsplanleggere sier at deltakernes viktigste prioriteringer for fremtidige arrangementer er nettverksrelaterte.

Men planleggere er svært klar over utfordringene de står overfor. På mange arrangementer prøver deltakerne å finne de personene de ønsker å møte med kun et glass vin til å veilede dem. Ironisk nok har søket blitt enda vanskeligere som følge av utbredelsen av sosiale medier. Personer som bruker tiden på å finne sosialt innhold på smarttelefonen, går glipp av kontakt med andre og muligens også arrangementets innhold.

Teknologi kan imidlertid fjerne disse hindrene for nettverksbygging når den brukes på en intelligent måte. Planleggere eksperimenterer med wearables og «speed-dating»-apper hvor eksperter kan lære av hverandre i hurtigøkter. De er også opptatt av å integrere muligheter for private møter som en del av arrangementsprogrammet.

Sistnevnte er grunnen til at e180, den sosiale virksomheten bak nettverksplattformen Braindate, skapte en ny måte eksperter kan komme i kontakt med og hjelpe hverandre med å løse utfordringene de står overfor, slik Sophie Silkes forklarer i dette intervjuet.

Hvordan støtter Braindate evnen vår til å få kontakt med hverandre i stedet for å erstatte den?

«Braindating handler om å dele kunnskap, det å bruke menneskene rundt deg som kilder til kunnskap og innhold på et arrangement. Det skiller seg fra tradisjonell nettverksbygging ved at det er temadrevet. Det er som å bevege seg rundt i et rom fullt av mennesker som, i stedet for navnelapper, har en setning om hva de virkelig vil snakke om festet på genseren sin. Vi skaper et alternativ til at cocktail-hour er det eneste valget for nettverksbygging.

De tre elementene i Braindate er teknologi, opplevelsen på stedet og vår strategi for engasjement og kommunikasjon. Produsenter jobber fra begynnelsen av sammen med arrangørene for å forstå de viktigste kommunikasjons- og kontaktutfordringene de står overfor.

Et par uker før arrangementet logger deltakerne seg inn på Braindate-plattformen og aktiverer profilen sin. Der finner de innhold som allerede er lagt inn av samfunnspåvirkere, arrangørene og andre som har spennende ting å dele.

De kan deretter legge ut et tema og enten tilby eller komme med en forespørsel om kunnskap i en samtale mellom to personer eller en gruppediskusjon. Deltakerne kommer til arrangementet med et program for braindater som er fastsatt på forhånd. Datene finner sted i en lounge som er spesielt avsatt til dette formålet. Våre lokale concierger for læring kan bidra til å skape kontakter på stedet og fungere som profesjonelle verter som hjelper deltakerne med introduksjoner og til å overvinne eventuelle problemer med å ta kontakt med fremmede mennesker.»

Hvor kom den opprinnelige ideen fra?

«Braindate oppsto ut fra innsikt om et behov for å lære på en annen måte. Vi lanserte det i 2011 som det første sosiale nettverket spesielt rettet mot å hjelpe mennesker med å få direkte kontakt med hverandre for å dele kunnskap og lære av hverandre. Det store spranget derimot kom som et resultat av å gjenkjenne potensialet som arrangementer byr på. Arrangementer består av fem viktige komponenter: De skaper en korrekt sammenheng hvor det er en kritisk masse med personer som deler en felles interesse, som er oppriktig interesserte og som ønsker å lære nye ting og møte nye, relevante mennesker.»

Hvordan måler dere effektiviteten til Braindate?

«Selv om det er vanskelig å måle effekten, har vi en mengde anekdotiske bevis på hvilke fordeler Braindate gir deltakerne. En av favorittene våre er en braindate vårt lokale concierge-team for læring satte opp mellom to svaksynte deltakere. Conciergene noterte seg at de to deltakerne hadde lignende temaer og foreslo å legge til rette for en spontan braindate. De to mennene, fra Canada og Frankrike, hadde mye til felles og hadde en lang diskusjon rundt politikk relatert til svaksynthet i landene deres samt måter de kunne samarbeide på internasjonalt.

Sébastien Lauzière, salgsdirektør for Brisbane-baserte Flight Center Travel Group i Quebec, er en annen person som er overbevist. Lauzière fikk i oppdrag å videreutvikle selskapet i Quebec og plukket ut viktige arrangementer han skulle delta på, inkludert C2. Han sa følgende: «I 2016 deltok jeg på fem braindater hver dag og oppdaget forretningsmuligheter verdt flere millioner dollar. Jeg hadde avslappede, flotte møter med toppsjefer. Normalt kan det ta alt fra seks måneders til ett års innsats for å komme i kontakt med beslutningstakerne i disse store selskapene.»

Hva kan kunder gjøre med innsikten fra Braindate?

«På slutten av hvert arrangement mottar kundene en sluttrapport som visualiserer deltakernes aktivitetsatferd. Fra denne detaljerte rapporten kan de se hvilke temaer som var de mest populære, hvilke ord som ble brukt mest samt hvor mange samtaler som foregikk på tvers av sektorer eller over landegrenser. Rapporten viser også hvor mange invitasjoner som fremdeles er ubesvart. Siden dette er en rapport om samtaler som det ikke ble noe av, er det i hovedsak en veiledning om de uoppfylte kunnskaps- og innholdsbehovene i det aktuelle fellesskapet. Det betyr at de, i det påfølgende årets programmer samt i mellomtiden (som faktisk er den beste delen), kan gi ut innhold som er direkte tilpasset disse uoppfylte behovene. Dette er definitivt en fin måte å levere personlig innsikt på.»

Hvordan vil du at Braindate skal utvikle seg i fremtiden?

«Nølingen vi ofte hører er at deltakerne ikke har noe verdifullt å dele. Vi ønsker å styrke deltakernes selvtillit når det gjelder å dele kompetansen sin ved å gjøre dem i stand til å bli stadig mer detaljerte i forespørslene sine. Jo mer spesifikk forespørselen er, desto mer målrettet blir spørsmålet som rettes mot personer som har kunnskapen det spørres om – personer som ellers kan ha vært av den oppfatningen at de ikke hadde noe å tilføre. Personer er mer trygge og komfortable med å dele når de ser at egen kompetanse og egne opplevelser er relevante og verdifulle for andre. Vi gjør dette ganske godt gjennom våre concierger og produsenter for læring, men jobber med å utnytte produktsiden.

Vi ønsker også å gjøre Braindate til hovedarrangementet i stedet for et supplement. En av kundene våre, ROI Community, gjennomfører arrangementer hele året i byer rundt om i verden hvor selve formålet med arrangementet er gjennomføringen av braindater, noen ganger kun med samtaler ved start og avslutning av kvelden. Så langt har dette kun skjedd på mindre arrangementer, men vi drømmer om en dag hvor et stort arrangement kun er basert på braindater. Det ville vært helt fantastisk.

Lokal ekspertise, global tankegang

For mer innsikt og forskning eller for å finne ut hvordan vi kan hjelpe, er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss