Ingen flere manneler
Det å ta fatt i mannsbaserte paneler er kun et skritt mot en mer inkluderende arrangementsbransje


Arrangementer kan sette ting på dagsordenen. Konferanser er ikke bare et øyeblikksbilde av hva som skjer i ulike bransjer nå, de gir også en god indikasjon på hva som antakeligvis vil skje fremover. Altfor ofte er de imidlertid litt for ensidige. Mannsbaserte paneler og mannlige foredragsholdere fortsetter å være normen og har i mer absurde tilfeller til og med diskutert temaer knyttet til kvinner i næringslivet og kvinner i den akademiske verdenen.

Ved å korrigere denne normen startes en moralsk korrekt sirkel. Økte andeler kvinner, fargede, asiatiske og etniske minoritetsgrupper (BAME) i paneler gjør det enklere for andre å se seg selv i slike situasjoner. Og de beste, livligste paneldiskusjonene byr på allsidige perspektiver, og det å høre dette store utvalget av meninger gir arrangementsbransjen kun fordeler.

Nyere global forskning fra Radisson Meetings viser at de aller fleste arrangementsplanleggere er enige om at mangfold og inkludering er viktig, og 80 % sier at det å ha en inkluderingspolitikk er en viktig faktor når de skal velge et arrangementssted.

«Jeg tror at alle smarte arrangementsplanleggere og virksomheter ønsker å høre den nye stemmen, og hvordan vi kan forbedre oss ved å høre den, inkludere den og markedsføre den», sier David Fiss fra Sustainable Brands, et globalt bedriftssamfunn som har som målsetting å drive bedriftenes innovasjon og påvirkning gjennom bærekraft.

Hindringer i kulissene

Paneler som kun består av hvite menn er profilerte og ødeleggende, og arrangementsinteressenter bør oppmuntre til mer allsidighet – noen kan til og med velge å påby det. Men bare fordi «manneler» får mesteparten av oppmerksomheten, Tumblr-kontoer, betyr ikke at mangfoldsproblemet forsvinner kun ved å endre på disse. Problemet rundt mangfold og inkludering strekker seg mye lenger enn til foredragsholdere på et arrangement.

Ta mat som et eksempel. Et arrangementssted som ikke kan tilby halal- og koshermat, eller som ikke tilbyr det uoppfordret, kommer til kort, og planleggere bør jobbe med det for å øke bevisstheten. Eller vurdere tilgjengelighet. Regelverk har tvunget arrangementssteder til å vurdere om de er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Men ramper og heiser er bare én faktor – hva med bruk av døvetolker og undertekster? Det samme gjelder plassen rundt et bord – er den stor nok til at en rullestolbruker kan bevege seg fritt rundt i rommet?

Våre egne gjennomgripende, forutinntatte meninger, basert på egen bakgrunn, evner og omgangskrets, innebærer at vi alle kan overse behov i visse situasjoner og kanskje ikke tenker på å stille disse spørsmålene. Det er grunnen til at bransjen trenger en nøye overveid og bevisst strategi for å overvinne disse forutinntatte meningene. «Det forventes at vi er hensynsfulle», sier David Fiss.

Så fremgangsmåten må være bevisst og holistisk. Hindringer for inkludering dukker opp i hele forsyningskjeden og på noen overraskende steder, og de krever en bevisst strategi som tar dem for seg én etter én.

Et åpent sinn: Hvordan øke mangfoldet på arrangementer

Få bukt med ubevisste forutinntatte meninger

Hver gang du tar en avgjørelse i forbindelse med arrangementet ditt, bør du vurdere deltakernes individuelle behov avhengig av alder, religiøs bakgrunn, funksjonshemning og etnisitet. Dette er selve kjernen i å utvikle en effektiv mangfolds- og inkluderings-politikk.

Planleggere bør samarbeide med arrangementssteder for å bryte med etablerte normer og sikre at for eksempel begrensede dietter tilbys automatisk og at alkoholfrie drikkevarer ikke kun er en ettertanke. Planlegg romoppsettet fra en rullestolbrukers perspektiv og presentasjoner og gruppediskusjoner fra hørselshemmede deltakeres perspektiv.

Tenk på selskapets ansettelsespraksis

En mangfoldig arbeidsstyrke har lettere for å identifisere disse normene og ubevisste forutinntatte meningene samt å håndtere dem. De ansattes perspektiver vil bidra til å identifisere oversette behov og mangler. Hvis arbeidsstyrken er for ensidig, vil de ansatte ha et mer begrenset perspektiv og mindre mulighet til å oppdage og unngå gruppetenking.

Vurder hele forsyningskjeden

Er arrangementsstedene og leverandørene du jobber med like opptatt av mangfold og inkludering som deg? Foreta en kritisk gjennomgang av alle deler av prosessen.

«Hvordan sikrer vi at dette arrangementet er inkluderende og mangfoldig, og på hvilken måte gjør arrangementsstedet det samme gjennom sin politikk og praksis?» spør Inge Huijbrechts, Senior Vice President for Responsible Business and Safety & Security i Radisson Hotel Group. «Et av våre langsiktige mål er å vurdere mangfoldet blant leverandørene våre. Vi ser på hvordan vi kan inkludere flere lokale og mangfoldige leverandører, og utvider allerede våre egne retningslinjer for mangfold og inkludering til å omfatte forsyningskjeden gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører.

Sats på større tilgjengelighet

Utvid deltakerprofilen din ved å gjøre det enkelt for bestemte grupper å delta. «Hvis vi virkelig vil endre ting, må vi tenke på neste generasjon», sier Huijbrechts. «Gi noen tilgang til lavere priser eller gratis, til lokale ungdommer eller lokale høyskoler eller andre grupper av ungdommer.» Og tenk på trygghet og sikkerhet – gjennomføres arrangementet på et sted som kan gjøre kvinner og BAME-deltakere bekymret?

Bruk lenger tid på panelutvalg

Som vi har sett, har bransjen et «mannel»-problem. Så når du setter opp listen over foredragsholdere må du være på vakt overfor ubevisste forutinntatte meninger. Når det gjelder hovedtalere bør du vurdere en «blind» utvelgelsesprosess, hvor foredragsholdernes forslag evalueres uten at det er lagt ved identifiserende informasjon. International Leadership Association er bare én av flere organisasjoner som benytter seg av dette systemet.

Evaluer arbeidet ditt

Det å håndtere mangfold krever mye arbeid, så ikke vær redd for å snakke om suksessene dine. Men du må også vite hva det er du gjør feil. Ingen av disse er mulige uten effektive målemetoder som forteller deg hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Mål virkningen av mangfoldighetstiltakene dine, slik at du kan være åpen om hva du gjør og innføre beste praksis for fremtidige arrangementer. «Når det gjelder bærekraft, sosial påvirkning, mangfold, rettferdighet og inkludering», sier David Fiss, «må det foretas måling og benchmarking for at det skal kunne være mulig å gå videre.»

Lokal ekspertise, global tankegang

For mer innsikt og forskning eller for å finne ut hvordan vi kan hjelpe, er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss