ROPET OM ROI: HVORDAN MÅLE AVKASTNING FOR MØTER OG ARRANGEMENTER

Av Dr. Elling Hamso, Managing Partner i Event ROI Institute i Norge


Å måle verdien av møter og arrangementer er i ferd med å bli en vesentlig del av møteplanleggeres rutiner. Her introduserer vi deg for en enkel trinnvis prosess, kjent som «ROI-metodikken».

Finn sammenhengen

Møter er møter, ikke mirakler. De må settes i sammenheng med noe annet, en kampanje eller en strategi. Hvis du vil at møtet ditt skal være «strategisk», er det viktig å koble det til en strategi og dets større formål.

Forhold deg til bunnlinjen

Alle møter i bedrifter må gi en verdi for aksjonærene, vanligvis ved at de bidrar til å øke fortjenesten. Uansett om vi liker det eller ikke, er dette hovedmålsettingen for nesten alle bedrifter. Hvordan oppnår du dette med møtet ditt? Hvordan vil du begrunne at møtet gir høyere avkastning? Det er bare to muligheter åpne: Møtet må bidra til økt netto omsetning eller til å gjøre organisasjonen mer kostnadseffektiv. Hvis du ikke har avklart dette skrittet ennå, er det best å kansellere møtet eller i det minste utsette det til du avklart hvordan det bidrar til bunnlinjen. Hvis du er en del av en ideell organisasjon, vil det endelige formålet ditt være å tjene til felles beste. Straks du har avklart virksomhetens mål, er tiden inne for å fastsette målsettinger – såkalte «effektmål».

Hva kommer møtedeltakere til å gjøre for deg?

Vi arbeider hardt for å gjøre deltakere fornøyde. Det er imidlertid ikke hensikten med de fleste møter. Hensikten er gjøre interessentene fornøyde, og glade deltakere er kun et middel for å nå dette målet. Hva kommer deltakere til å gjøre, etter møtet, for å skape verdi for interessentene? Og da sikter jeg ikke til generelle ting som «selg mer» eller «kjøp produktet vårt» eller «vis hvordan du lytter aktivt på møtet». Dette er «atferdsmålsettinger», og disse er så utrolig viktige fordi det er den eneste måten møter kan skape verdi for interessenter.

Hva vil få dem til å gjøre det?

Det første spørsmålet du må besvare er: Hvorfor gjør de det ikke allerede? Basert på studier av deltagerne, kan du lage en rekke læringsopplevelser for å gi dem ny informasjon og innsikt. Dette vil bistå dem med å få en ny ferdighet, og endre holdningene deres slik at de ønsker å støtte virksomhetens mål. Såkalte «læringsmål» brukes til å måle slike prestasjoner.

Atferdsmål er utrolig viktige fordi det ikke er noen annen måte møter kan skape verdi for interessenter på.

Hvordan hjelpe deltakere å lære

Vanligvis gjør vi dette feil. Det virker ikke å bare introdusere en rekke TED Talks, noen eksempeltilfeller samt en øvelse, såkalt «vise-fortelle-gjøre». Folk lærer på samme måte som barn: Gjennom utforskning, eksperimentering og samhandling med andre og ved å bygge videre på det de allerede kan. Uansett om det handler om å få bedre kommunikasjon innen organisasjonen eller måling av ROI for møter: Basert på egen erfaring og det jeg allerede kan, vil jeg diskutere det med andre møtedeltakere, tilegne meg kunnskapen deres, finne et svar jeg vil huske og sette det ut i praksis. Andre faktorer er imidlertid også viktige. Det gjelder vårt fysiske og emosjonelle miljø – dagslys, god takhøyde, smakfull mat og underholdning, det å kjenne seg velkommen, bli sett, kjenne seg avslappet og trygg på seg selv. Kort sagt handler det om å bli forberedt på selve læringsopplevelsen. Slike mål kalles «målsettinger for læringsmiljøet», og vi måler resultatene for å se om vi gjorde det bra.

Få de rette personene på plass i rommet

Den rette målgruppen består av de personene som kan dra nytte av å rette seg etter atferdsmål og dermed bidra til ROI. Uten de rette personene i rommet bidrar ikke møtet ditt til å øke ROI.

LOKAL EKSPERTISE, GLOBAL TANKEGANG

For videre innsikt og undersøkelser, og for å finne ut hvordan vi kan hjelpe, er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt med oss