Bæredyktige – neste generasjons arrangementer


Nyere global forskning fra Radisson Meetings viste at de aller fleste arrangementsplanleggere (76 %) sier at det nå er større forventning til at arrangementet gjenspeiler en forståelse av spørsmål knyttet til bærekraft, mangfold og inkludering. I tillegg viser forskningen at det er en mye større sannsynlighet for at planleggere som rapporterer en avkastning på 25 % på arrangementene sine tar hensyn til spørsmål om bærekraft, mangfold og inkludering.

Dette skrittet mot mer bærekraftige arrangementer har vært drevet av en global utvikling innen bærekraft generelt, ifølge Inge Huijbrechts, Global Senior Vice President for Responsible Business and Safety & Security i Radisson Hotels Group.

Hun sier: «I kjølvannet av COP 21-avtalen [FNs Parisavtale] begynte noen i privat sektor å si: «Hva må privat sektor gjøre for å bidra til å nå dette globale målet?» «Innen 2030 må hotellbransjens karbonavtrykk reduseres med 60 % og innen 2050 med 90 %.»

Legge grunnlaget

Så, hvordan kan arrangementsplanleggere gjøre om disse bransjemålene til en felles handlingsplan?

Det å bevege seg mot mer bærekraftige arrangementer er ikke noe som skjer over natten. Det er en pågående, langsiktig forpliktelse som krever nøye overveielser, både før, under og etter arrangementer, og som påvirker alle leddene i forsyningskjeden.

Et av de viktigste første skrittene som virksomheter kan ta mot mer bærekraftige arrangementer er å sette av interne ressurser. Utnevning av en toppleder som er ansvarlig for denne overordnede oppgaven vil sikre eierskap og utførelse av bærekraftsmålene.

Det å styrke den offentlige bevisstheten rundt bærekraftsspørsmål er en annet avgjørende skritt som arrangementsplanleggere bør vurdere som et viktig forarbeid. David Fiss fra Sustainable Brands fremhever det å unngå bruk av engangsartikler som et eksempel på hvordan arrangementsplanleggere og -steder kan samarbeide for å skape endring.

«Det var en dag da ingen av oss så på sugerør som noe negativt, men det er vanskelig å huske den dagen nå fordi det har endret seg så raskt», forklarer han. «Det er et flott eksempel på hvordan et tema blir globalt, skaper bevissthet og deretter får folk til å rette seg etter det. Nå er det vanskelig å få tak i et plastsugerør.»

I tillegg til viktig forarbeid er det mange eksempler på hvordan planleggere reduserer miljøpåvirkningen under arrangementer. Dette kan variere fra å sikre at karbonavtrykket fra turer til og fra flyplasser kompenseres for med innkjøp av lokale, sesongbaserte matvarer samt å sikre at all kommunikasjon i forbindelse med arrangementet foregår digitalt.

Under store bedriftsarrangementer brukes tusenvis av plastnøkkelbånd i kun et par dager før de sendes på søppelfyllingen. Mange planleggere ønsker å bli kvitt dette ved bruk av ordninger for tilbakesending eller resirkulering av nøkkelbåndene. Salesforce klarte for eksempel å samle inn mer enn 2000 nøkkelbånd på sitt Dreamforce-arrangement i november 2018.1

Andre planleggere gjør en innsats ved å fokusere på maten som serveres på arrangementer. B2B-utgiveren og eventselskapet Incisive Media2 forpliktet seg nylig til å redusere mengden rødt kjøtt som serveres samt å kun servere fisk fra bærekraftige kilder på arrangementer, som et ledd i arbeidet med å oppnå sertifisering i henhold til bransjestandarden ISO 20121.

Det å jobbe mot standarder som ISO 20121 krever en stor innsats og har hjulpet en rekke planleggere med å nå sine bærekraftsmål. I 2013 ble Eurovision Song Contest3 ISO-sertifisert for sitt arbeid i Malmö i Sverige gjennom en rekke initiativer, som for eksempel å oppmuntre de 100 000 besøkende til å bruke offentlig transport, servere økologisk og lokalprodusert mat og gi deltakerne vannflasker som kan fylles opp på nytt.

Høyprofilerte arrangementer klarer også å gjøre en forskjell når det gjelder bærekraft. Politikere og næringslivsledere fra hele verden møtes for eksempel på årsmøtet til World Economic Forum (WEF) i Davos – en handling som i seg selv etterlater et stort karbonavtrykk. I anerkjennelse av dette og i tråd med organisasjonens forpliktelse til bærekraft, kompenserer WEF4 ved å kjøpe klimakvoter tilsvarende det aktuelle karbonavtrykket fra South Pole, en organisasjon som støtter utslippsreduserende prosjekter.

Hos Radisson Hotel Group starter vi med å omdanne utslippene til positiv påvirkning med våre 100 % karbonnøytrale møter. Vi er stolte av å være den eneste hotellgruppen som automatisk kompenserer for karbonavtrykket til alle møtene og arrangementene som gjennomføres på hotellene våre. Hvert år kompenserer vi for mer enn 38 300 CO2e/tonn, som tilsvarer 8300 færre biler på veien.

Radisson Meetings' globale fotavtrykk kompenseres for i samarbeid med First Climate, en av verdens største organisasjoner innen klimakompensasjon, og gjennom prosjekter som bidrar til å redusere klimagassutslipp og har en positiv påvirkning på samfunnet.

Formidling av suksesshistorier

Engasjementet for bærekraft bør ikke opphøre når et arrangement er over. Det er viktig at planleggere deler historiene sine med deltakerne for å sikre at fremdriften opprettholdes for fremtidige arrangementer.

David Fiss fra Sustainable Brands innrømmer at noen merker før i tiden var nølende til å snakke om bærekraft. «Det er forestillingen om grønnmaling», sier han. «Og så har man det motsatte – grønn taushet eller beskjedenhet, hvor merker prøver å unngå å snakke om det gode arbeidet de gjør. En del av grunnen til at vi oppfordrer til å dele historier, er at de skaper bevissthet og en ringvirkning når det gjelder systemendringer.»

Dette innebærer å skape rom for å snakke om bærekraft under foredrag, ved oppfølging på e-post og i alt innhold som deles med et større deltakersamfunn etter at arrangementet er over.

Smart, bærekraftig og lønnsom

Dette er bare noen få eksempler på bærekraftig praksis som bør inspirere både planleggere og arrangementssteder. Kombiner i tillegg beste praksis med økende bevissthet om at en mer ansvarlig virksomhet ofte er en mer lønnsom virksomhet, og bærekraft er garantert å bli standarden i hele arrangementsbransjen.

«Vi kan ikke bare si: 'La oss gi bort en penn'», sier Fiss. «Folk må bli mer kreative. Forutsetningen min er at bærekraft faktisk inspirerer mange arrangementsplanleggere og -steder til å gjøre noe annerledes, til å endre seg på en positiv måte, og til å være mer nyskapende. Og det vil påvirke bunnlinjen deres.»

1 https://www.salesforce.com/blog/2017/12/most-sustainable-dreamforce.html
2 https://events.businessgreen.com/digital_assets/23431/Sustainability_Policy_Events.pdf
3 https://www.iso.org/news/2013/09/Ref1789.html
4 https://www.weforum.org/about/sustainability-world-economic-forum

Lokal ekspertise, global tankegang

For mer innsikt og forskning eller for å finne ut hvordan vi kan hjelpe, er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss