Sinnen förenas

Arrangörer söker efter allt mer kreativa sätt att samla deltagare – Braindate-plattformen för kollegialt lärande är ett av dem.


Enligt forskning utförd av Radisson Meetings är det mer sannolikt att arrangörer som rapporterar högre avkastning föredrar mötesplatser som erbjuder plats för privat nätverkande. Det är inte förvånande att fler än hälften av evenemangsarrangörerna säger att deltagarnas främsta prioriteter för framtida evenemang är relaterade till kontaktnät.

Men arrangörerna är fullt medvetna om de utmaningar de måste ta sig an. Vid många evenemang måste deltagarna söka efter personer som de vill möta med endast ett glas vin som kompass. Denna sökning har ironiskt nog blivit svårare på grund av sociala mediers utbredning. Människor som tittar på sina smartphones för att skaffa åtkomst till socialt innehåll undviker att tala med varandra och kan även missa delar av evenemanget.

I stället för att skapa avstånd kan teknik användas på ett intelligent sätt för att undanröja dessa hinder till nätverkande. Arrangörer experimenterar med wearables och appar för ”speeddejtning”, som ger experter möjlighet att ta lärdom av varandra under snabba sessioner. De är också ivriga att lägga in möjligheter till privata möten på evenemangens agenda.

Det sistnämnda är anledningen till att e180, den sociala verksamheten bakom nätverksplattformen Braindate, har skapat ett nytt sätt för experter att kommunicera och underlätta hanteringen av utmaningar, förklarar Sophie Silkes i denna intervju.

Hur kan Braindate komplettera snarare än ersätta våra möjligheter att komma i kontakt med varandra?

”Braindating handlar helt om att dela kunskaper – med hjälp av människorna omkring dig som kunskaps- och innehållskällor på ett evenemang. Det skiljer sig från traditionellt nätverkande på så sätt att det drivs av ämnet. Det är motsvarigheten till att navigera i ett rum fullt av människor som i stället för namnbrickor har en mening om vad de verkligen vill tala om fastklistrad på tröjan. Cocktailsammankomsten blir inte längre det enda alternativet för nätverkande.

De tre delarna i Braindate är tekniken, upplevelsen på plats och strategin för engagemang och kommunikation. Redan från början arbetar producenter tillsammans med evenemangets arrangörer för att förstå de främsta utmaningarna avseende kommunikation och kontakter.

Några veckor före evenemanget kommer deltagarna att logga in på Braindate-plattformen och aktivera sina profiler. De får se en del innehåll som redan har lagts upp av communityns influencers, arrangörerna och andra som har spännande saker att dela.

Sedan kan de publicera ett ämne, som antingen erbjuder eller gör en förfrågan om kunskap, i en personlig diskussion eller i en gruppdiskussion. Deltagarna anländer till evenemanget med en färdig agenda för sina braindates, som äger rum i en särskilt utsedd lounge. Våra concierger för lärande på platsen kan hjälpa till med spontana kontakter och agera som professionella värdar för att möjliggöra introduktioner och hjälpa till att övervinna eventuella obehagskänslor i samband med att träffa främlingar.”

Var kom den ursprungliga idén från?

”Braindate uppstod utifrån kännedomen om ett behov av att lära sig på ett annorlunda sätt. Vi introducerade det år 2011 som det första sociala nätverket som är avsett att hjälpa människor att skapa personliga kontakter för att dela kunskaper och lära sig av varandra. Det största framsteget gjordes när vi förstod den potential som evenemang kan erbjuda. Evenemang har de viktiga beståndsdelarna: De skapar rätt sammanhang, där det finns en kritisk massa med människor som delar ett gemensamt intresse, som finns på plats och som är villiga att lära sig nya saker och träffa nya, relevanta människor.”

Hur mäter ni Braindates effektivitet?

”Det är visserligen svårt att mäta inverkan, men vi har gott om anekdotiska bevis på Braindates fördelar för deltagarna. En av våra favoriter är en braindate som conciergeteamet för lärande på platsen iscensatte mellan två synskadade deltagare. Conciergerna förstod att de två deltagarna hade liknande ämnen och föreslog en spontan braindate. De två männen, som kom från Frankrike respektive Kanada, hade mycket gemensamt och hade en lång diskussion om policy relaterad till synskadade i deras länder och om olika sätt på vilka de skulle kunna samarbeta internationellt.

Sébastien Lauzière, som är försäljningschef i Québec för det Brisbane-baserade företaget Flight Centre Travel Group, är en annan person som har blivit övertygad. Lauzières uppdrag är att bygga ut företaget i Québec, och han identifierade evenemang som är viktiga att delta i, inklusive C2. Han sade: ”Under 2016 deltog jag i fem braindates varje dag och upptäckte potentiella affärer värda flera miljoner dollar. Jag hade obesvärade, effektiva möten med verkställande direktörer från stora företag. Normalt kan det krävas dörrknackningar under sex månader eller till och med ett helt år för att bara få träffa beslutsfattare på denna typ av företag.”

Vad kan kunder göra med insikterna från Braindate?

”I slutet av varje evenemang får deltagarna en slutrapport som visualiserar alla deltagares beteenden under aktiviteter. Med hjälp av denna rapport kan de se vilka de främsta trenderna var, vilka ord som användes oftast samt hur många konversationer som ägde rum över sektorer eller över gränser. Rapporten visar också hur många inbjudningar som har lämnats öppna. Eftersom detta är en rapport över konversationer som inte ägde rum är den i grund och botten en guide till den communityns otillfredsställda kunskaps- och innehållsbehov. Det innebär att de i det efterföljande årets programmering och även under tiden dessförinnan, som är den riktigt viktiga tiden, kan publicera innehåll som är skräddarsytt direkt för sådana otillfredsställda behov. Det är ett ganska coolt sätt att tillhandahålla helt personanpassade insikter.”

Hur skulle du vilja att Braindate ska utvecklas i framtiden?

”Den tveksamhet vi oftast hör är att man inte har något värdefullt att dela med sig av. Vi skulle vilja öka evenemangsdeltagarnas självförtroende när de delar med sig av sin expertis, genom att ge dem möjlighet att vara alltmer detaljerade i sina förfrågningar. Ju mer specifik en förfrågan är, desto mer målinriktad är frågan till personer som har den efterfrågade kunskapen, personer som i annat fall eventuellt trott att de inte hade något att bidra med. Människor känner sig mer säkra och bekväma med att dela med sig av sin kunskap när de betraktar egen expertis och egna erfarenheter som helt giltiga och värdefulla för andra. Vi skapar dessa personliga möten riktigt bra med våra concierger och producenter för lärande, men vi arbetar med att dra fördel av produktsidan.

Vi vill också utveckla Braindate vidare från att vara ett bihang till att bli huvudevenemanget. En av våra kunder, ROI Community, arrangerar sammankomster året runt i städer över hela världen, där evenemangets hela syfte kretsar kring braindates, med kanske endast anföranden för att introducera och avsluta evenemanget. Det har hittills endast inträffat under mindre evenemang, men vi drömmer om en dag då ett enormt evenemang kan förlita sig helt på braindates. Det vore helt fantastiskt.”

Lokal expertis, globalt tankesätt

Hör av dig till oss för mer av insikter och trender, eller för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss