Inga fler paneler med enbart män
Att hantera paneler som bara består av män är bara ett steg mot en mer inkluderande evenemangsbransch


Evenemang kan bli till en agenda: Konferenser är inte bara en ögonblicksbild av vad som händer i industrierna just nu, de ger oss också en god uppfattning om vad som sannolikt kommer härnäst. Alltför ofta är de emellertid vinklade. Helt manliga paneler och manliga huvudtalare är fortfarande normen, och i mer befängda fall har de till och med bland sig själva diskuterat ämnen runt kvinnor i näringslivet och kvinnor i den akademiska världen.

Att rätta till denna norm kommer att sätta igång en välgörande cirkel: att placera fler kvinnor och färgade, asiatiska och etniska minoriteter i paneler gör det lättare för andra att se sig själva i dessa ställningar. Och de bästa, livligaste paneldiskussionerna visar upp perspektiv från skilda håll, så evenemangsbranschen kan bara dra nytta av att höra från ett brett spektrum av röster.

Nyare global forskning från Radisson Meetings visar att de allra flesta evenemangsplanerare är överens om vikten av mångfald och inkludering, då 80 % anser att det är viktigt att påvisa en inkluderande policy när man väljer en mötesplats.

”Jag tror att alla smarta evenemangsplanerare och företag vill vara medvetna om den framväxande rösten och hur vi kan förbättra oss genom att lyssna på den, inkludera den, och främja den,” säger David Fiss på Sustainable Brands, en global gemenskap av företag som strävar efter att driva sina varumärkens innovation och påverkan genom hållbarhet.

Hinder bakom kulisserna

Helt vita, manliga paneler är högprofilerade och skadliga, och evenemangsintressenter bör uppmuntra till mer eklekticism – vissa kan till och med välja att begära det. Men bara för att ”manels” får rubrikerna, Tumblr-kontona, innebär det inte att om man fixar dem kommer mångfaldsproblemet att försvinna. Att förbättra mångfald och inkludering går långt utöver hur talarlistan ser ut.

Ta till exempel mat. En mötesplats som till exempel inte kan erbjuda halal- och kosheralternativ, eller inte erbjuder dem spontant, lever inte upp till förväntningarna och planerare bör samarbeta med den för att öka medvetenheten. Eller tänk på tillgänglighet. Regler har tvingat mötesplatser att överväga om de är inrättade för personer med funktionshinder, men ramper och hissar är bara en aspekt: överväger planerare användningen av teckenspråkstolkar och undertexter? Hur är det med utrymmet runt bord – är det tillräckligt för att en rullstolsanvändare ska kunna röra sig fritt i rummet?

Våra egna fördomar, baserade på våra bakgrunder, förmågor och sociala kretsar, innebär att vi alla har blinda fläckar och kanske inte tänker på att ställa den här typen av frågor. Därför behöver branschen en genomtänkt och avsiktlig strategi för att övervinna dessa fördomar. ”Vi förväntas vara omtänksamma”, säger David Fiss.

Så tillvägagångssättet måste vara avsiktligt och holistiskt. Hinder för inkludering förekommer i hela leveranskedjan och på vissa överraskande platser, och de kräver en avsiktlig strategi som tar itu med dem en efter en.

Öppna upp: Hur man ökar mångfalden i evenemang

Bekämpa dina undermedvetna fördomar

Varje gång du fattar ett beslut om ditt evenemang, ta hänsyn till de individuella behoven hos människor från en rad olika åldrar, religioner, funktionshinder och etniska ursprung. Detta är kärnan för att skapa en effektiv policyför mångfald och inkludering.

Planerare bör samarbeta med mötesplatser för att övervinna etablerade normer och se till att exempelvis begränsade dieter automatiskt tillgodoses och att alkoholfria dryckesalternativ är en självklarhet. Tänk på lokalutformningen ur rullstolsanvändarens perspektiv och presentationer och paneldiskussioner utifrån hörselskadade delegaters perspektiv.

Tänk över anställningsmetoder

Det är mycket lättare för en mångfacetterad arbetskraft att identifiera dessa normer och undermedvetna fördomar och ta itu med dem. Ditt folks perspektiv hjälper till att identifiera blinda fläckar och brister. Om din personal kommer från ett snävt fält kommer den att ha ett begränsat betraktelsesätt och vara mindre lämpad för att upptäcka och eliminera grupptänkande.

Titta på hela leveranskedjan

Tar dina mötesplatser och leverantörer begreppen mångfald och inkludering lika seriöst som du gör? Se med ett kritiskt öga på varje del av processen.

”Hur ser vi till att evenemanget är inkluderande och mångsidigt, och hur gör mötesplatsen detsamma genom dess policyer och vedertagna bruk?” frågar Inge Huijbrechts, Global Senior Vice President inom Radisson Hotel Group för Responsible Business och Safety. ”Ett av våra långsiktiga mål är att ta itu med mångfalden hos våra leverantörer. Vi tittar på hur vi kan inkludera fler lokala och mångsidiga leverantörer och utökar redan våra egna mångfalds- och inkluderingspolicyer till leveranskedjan genom vår uppförandekod för leverantörer.

Förbättra tillgänglighet

Bredda din delegatprofil genom att göra det enkelt för vissa grupper att delta. ”Om man verkligen vill förändra saker måste vi tänka på nästa generation,” säger Huijbrechts. ”Ge viss tillgång till en reducerad avgift, eller gratis till lokala ungdomar eller lokala högskolor eller andra grupper av ungdomar.” Och tänk på säkerhet och trygghet: äger ditt evenemang rum på en plats där kvinnliga, färgade, asiatiska eller etniska minoritetsdelegater kan känna sig oroade?

Lägg ner mer tid på panelval

Som vi har sett har industrin ett problem med helt manliga paneler. Så var uppmärksam på dina undermedvetna fördomar när du sammanställer din önskelista på talare. För huvudtalare bör man överväga en ”blind” urvalsprocess där talarförslag utvärderas utan att någon identifierande information bifogas. International Leadership Association är bara en organisation som använder detta system.

Mät ditt arbete

Att ta itu med mångfalden kräver arbete, så var inte rädd för att hojta högt om dina framgångar. Men du måste också veta var du begår misstag. Inget av dessa är möjligt utan effektiva mätvärden som visar vad som fungerar och vad som inte gör det.

Mät effekten av dina mångfaldsåtgärder så att du kan vara öppen om vad du gör och skapa bästa praxis för framtida evenemang. ”När det gäller hållbarhet, social påverkan, mångfald, rättvisa och inkludering,” säger David Fiss, ”om det inte finns någon mätning eller några prestandajämförelser, kan vi inte heller gå framåt.”

Lokal expertis, globalt tankesätt

Hör av dig till oss för mer av insikter och trender, eller för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss