BEHOVET AV ROI: HUR MAN MÄTER ROI FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG

Dr Elling Hamso, Managing Partner, Event ROI Institute i Norge


Att mäta värden för möten och evenemang börjar bli en viktig del i mötesplanerares rutiner. Här ger vi dig en enkel steg-för-steg-process, känd som ”ROI-metoden”.

Hitta sammanhanget

Möten är möten, inte mirakel. De måste vara anknutna till något annat, en kampanj eller en strategi. Om du vill att ditt möte ska vara ”strategiskt” är det viktigt att koppla det till en strategi och dess större syfte.

Sammanlänka med slutresultatet

Alla företagsmöten måste bidra till intressentvärde, vilket vanligtvis görs genom att öka vinsten. Oavsett om vi gillar det eller inte, är det huvuduppgiften för nästan alla företag. Hur kommer ditt möte att uppnå detta? Hur motiverar du högre vinster till följd av mötet? Det finns bara två möjligheter: Antingen måste ditt möte öka nettointäkterna från försäljning eller så måste det göra organisationen mer kostnadseffektiv. Om du inte har räknat ut detta steg ännu är det bäst att avboka mötet eller åtminstone skjuta upp det tills du sammanlänkar det med slutresultatet. Om din organisation är en icke vinstdrivande sådan är din uppgift att tjäna allmänhetens bästa. När ni har fastställt företagets huvudmål är det dags att sätta upp delmål, som kallas ”effektmål”.

Vad kommer deltagarna att göra för dig?

Vi arbetar hårt för att göra deltagarna glada. Men det är inte syftet med de flesta möten. Syftet är att göra intressenter glada. Deltagarnas glädje är bara ett medel för att uppnå detta. Vad kommer deltagarna att göra efter mötet för att skapa intressentvärde? Och jag menar inte allmänna saker som att ”sälja mer” eller ”köpa vår produkt” eller visa upp förmågan att lyssna aktivt i ditt möte, utan jag menar ”beteendemål”. De är otroligt viktiga eftersom det inte finns något annat sätt för möten att skapa intressentvärde.

Vad kommer få dem att göra det?

Den första frågan du måste besvara är: Varför gör de inte redan det? Genom deltagarundersökningar kan du utforma en rad inlärningsupplevelser för att ge dem ny information och insikt. Det hjälper dem att lära sig en ny färdighet och ändra inställning på ett sätt som får dem att vilja stödja dina företagsmål. Så kallade ”inlärningsmål” används för att mäta denna typ av prestation.

Beteendemål är otroligt viktiga eftersom det inte finns något annat sätt för möten att skapa intressentvärde.

Så här hjälper man deltagarna att lära sig

Vi får oftast detta om bakfoten. En rad TED-talks, fallexempel och en övning, känd som ”tala om-visa-pröva” (tell-show-do), fungerar inte. Människor lär sig på samma sätt som barn, genom att utforska, experimentera och engagera sig med andra, och bygga vidare på vad de redan vet. Oavsett om det handlar om att förbättra kommunikationen i organisationen eller mäta ROI för möten: Baserat på min erfarenhet och vad jag redan vet, kommer jag att diskutera det med mina mötesdeltagare, lägga ihop deras kunskaper med mina och komma fram till ett svar som jag kommer ihåg och kan sätta i verket. Men andra faktorer är också viktiga, såsom vår fysiska och känslomässiga miljö, dagsljus, högt i tak, god mat och underhållning, att känna sig välkommen och sedd, avslappnad, självsäker. Med andra ord, att vara förberedd för att inlärningsupplevelsen ska äga rum. Dessa typer av mål kallas ”inlärningsmiljömål” och vi mäter resultaten för att se om vi gjorde bra ifrån oss.

Att få in rätt personer i rummet

Den rätta målgruppen innefattar de personer som kan dra nytta av att anpassa sig till beteendemål och därmed bidra till ROI. Utan rätt personer i rummet kommer ditt möte inte att leverera ROI.

LOKAL EXPERTIS, GLOBALT TANKESÄTT

Hör av dig till oss för mer insikt och forskning och för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss