FÖLJ MED PÅ VÅR RESA MOT EN GRÖNARE FRAMTID
Frågor och svar: Inge Huijbrechts


Om du planerar ett evenemang som ska gå hem hos yngre målgrupper måste du tänka på den ökande betydelsen som de lägger på hållbarhet och miljö. Kunder med en stark företagskultur baserad på hållbarhet överväger denna aspekt när de gör val genom hela planeringsprocessen: från evenemangsläget och val av möteslokal till dagordningen för evenemanget och matmenyer. Det är då ingen överraskning att hållbara metoder att vara ett av de viktigaste fokusområdena för mötesplatser från 2024, enligt IACC:s rapport 2019.

Vi pratade med Inge Huijbrechts, Global Senior Vice President Responsible Business samt Safety & Security för att ta reda på hur Radisson Hotel Group samarbetar med partner och kunder för att sprida hållbara metoder i branschen.

Varför blir hållbarhet så viktig för evenemangsbranschen, och vad betyder det för dig?

Mobiliseringen av världens ungdom för att ta itu med klimatförändringarna och fokusen på plast visar hur mycket uppmärksamhet samhället lägger på hållbarhet.

Detta är också fallet i evenemangsbranschen. Det finns större krav från evenemangsarrangörer och det ställs högre förväntningar på mötesplatser. När allt kommer omkring, hur kan företag hålla möten och evenemang utan att tänka på hållbarhet och socialt ansvar om det är vad deras företag står för?

Och för oss är hållbarhet en viktig del av att vara ett ansvarsfullt företag, så vi har skapat ett globalt program byggt på tre pelare: tänk på människor, tänk på gemenskapen och tänk på planeten. Vi har en ambitiös femårsplan för företaget i dess helhet som innehåller ett väsentligt avsnitt om ansvarsfull verksamhet och hållbarhet.

Vårt nya koncept för möten och evenemang, Radisson Meetings, återspeglar också detta engagemang för hållbarhet. Genom automatisk koldioxidkompensation erbjuder vi 100 % koldioxidneutrala möten till kunder som en del av vår Think Planet-strategi och våra insatser för att minska våra hotells ekologiska fotavtryck runt om i världen. Think Community handlar om att samarbeta med lokala organisationer, om att ge mat, husrum och bättre framtid till barn och ungdomar i mer än 100 länder, och Think People är vårt engagemang för affärsetik, mänskliga rättigheter, trygghet och människors utveckling.

Vad innebär hållbarhet i praktiken? Vi börjar med att minska hotellens fotavtryck och ser till att våra hotell investerar i att göra dem så små som möjligt. Detta inkluderar deras koldioxidavtryck, vatten- och energianvändning samt totalt avfall. Detta är ett huvudfokus i vårt arbete. För att göra detta tittar vi också på byggnadens klimatskal, som till exempel de tekniska installationerna i byggnaden, kylningen, uppvärmningen och varmvattenförsörjningen för att se till att vi får ner fotavtrycket.

Som ett exempel har vårt Radisson Blu Waterfront hotell i Stockholm ett stort konferenscenter och ett avancerat byggledningssystem, som upptäcker hur många människor som befinner sig i ett mötesrum och räknar ut hur mycket kylning och frisk luft rummet behöver – det anpassar utbudet till efterfrågan och använder den optimala energinivån.

Sen 2010 har vi minskat våra hotells fotavtryck globalt med 20 %, inklusive våra energi-, koldioxid- och vattenavtryck. Och vi vill minska det med ytterligare 10 % fram till 2022.

Hur hjälper ni evenemangsplanerare att anordna mer hållbara evenemang?

Först och främst: vi omvandlar utsläppen till påverkan med våra 100 % koldioxidneutrala möten. Vi är stolta över att vara den enda hotellkoncernen som automatiskt kompenserar koldioxidavtrycket för varje enskilt möte och evenemang som äger rum på våra hotell. Varje år kompenserar vi för mer än 38 300 CO2e-ton, vilket motsvarar att ta 8 300 bilar av vägen.

Radisson Meetings globala koldioxidavtryck kompenseras i samarbete med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, och via projekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och har en positiv social inverkan.

Ett annat exempel är vårt matutbud. Vi erbjuder lokal och säsongsbetonad mat, och om mötesplaneraren väljer att inkludera några av våra vegetariska alternativ, blir koldioxidavtrycket för deras evenemang betydligt lägre. Vi styr också våra hotell och kunder mot att servera drycker i glasflaskor istället för PET-flaskor, och att så mycket som möjligt använda den moderna AV-tekniken som finns på plats istället för att distribuera trycksaker.

Evenemangsarrangörer kanske inte ber om sådana hållbara metoder som ett första fokus, men de förväntar sig att de ska vara en del av erbjudandet och att hållbarhet ska utgöra en del av diskussionen.

Vad är nyckeln till att göra hållbarhet på ett bra sätt?

För ledande företag som har arbetat med hållbarhet i årtionden är det nu inte längre bara ett hållbarhetsteam som arbetar i ett hörn, hållbarhet är snarare inbäddat i allt de gör och i hur de positionerar sina produkter och tjänster.

Det är den här integreringen av hållbarhet i allt verksamheten gör som är en tydlig indikation på en verkligt mogen och ansvarsfull affärsmodell, och som skiljer den verksamheten från resten. Det perfekta exemplet är om hållbarhet blir den verkliga företagsstrategin, som med Unilever under CEO Paul Polman.

Att uppnå hållbarhetsmål handlar också om effektiv mätning av ett företags fotavtryck och dess inverkan. Det är här man ser verkligt avancerat arbete med hållbarhet och socialt engagemang. Ett antal av våra kunder frågar oss helt enkelt om koldioxidavtrycket från verksamheten de gör med oss. Därför är koldioxidneutrala möten så viktiga: om ett företag beräknar sitt koldioxidavtryck – vilket inkluderar affärsresor och våra möten – bidrar Radisson Meetings till att minska deras totala fotavtryck.

Hur kan samarbete bidra till att ta itu med hållbarhetsfrågor och höja standarderna?

Jag tror starkt på partnerskap för att driva hållbarhet. Det är alltid svårt att införa en global standard för någonting – det måste istället komma från samarbeten.

Vi är exempelvis en aktiv medlem i International Tourism Partnership eller ITP – en kraftfull hotellbranschplattform för hållbarhet. Detta är ett samarbete före det konkurrensutsatta stadiet mellan de största hotellföretagen i världen. Och en av de saker vi gjorde var att definiera ett standardmätverktyg för respektive koldioxid- och vattenavtryck på hotell och som idag erbjuds gratis för alla att använda. Alla hotell, evenemangsplatser eller till och med mässcentrum kan använda det för att beräkna det egna koldioxidavtrycket.

Vi har också skrivit under ITP:s fyra långsiktiga mål och arbetar på hur vi ska nå dem med vår egen företagsstrategi. De fyra målen är koldioxidutsläpp, vattenanvändning, ungdomssysselsättning och mänskliga rättigheter och stöder förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. De största hotellföretagen har tillsammans definierat dessa fyra som de relevanta ämnena för en ansvarsfull och hållbar hotellbransch.

Vi har också ett mycket nära samarbete med Events Industry Council, som tar fram verktyg och material som bidrar till att göra mötes- och evenemangsbranschen mer miljövänlig. Genom detta partnerskap var vi till exempel medsponsor av utbildning och certifiering för hållbara möten vid Sustainable Brands internationella konferens, som gjorde det möjligt för mötesplanerare att erhålla certifikatet som ”Sustainable Event Professional”.

Programmet var en stor framgång – det är tydligt att det finns en önskan hos mötesplanerare att lära sig mer om hur man planerar ansvarsfulla och hållbara möten.

Lokal expertis, globalt tankesätt

Hör av dig till oss för mer av insikter och trender, eller för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss