Självbärande: nästa generation av evenemang


Nyligen genomförd global forskning från Radisson Meetings fann att de allra flesta evenemangsplanerarna (76 %) anser att det idag ställs allt högre förväntningar på att evenemang ska återspegla en förståelse för frågor som rör hållbarhet, mångfald och inkludering. Forskningen visar dessutom att evenemangsplanerare som rapporterar en avkastning på 25 % eller mer på investeringen för sina evenemang är betydligt mer benägna att ta hänsyn till frågor om hållbarhet, mångfald och inkludering.

Detta steg mot mer hållbara evenemang har drivits på av globala framsteg i frågan som en helhet, enligt Inge Huijbrechts, global senior vice president for responsible business samt safety & security inom Radisson Hotel Group.

”I efterdyningarna av COP 21-avtalet [Förenta nationernas Parisavtal], startade en rörelse inom den privata sektorn med andemeningen: 'Vad behöver den privata sektorn göra för att bidra till att uppnå detta globala mål?',” säger hon. ”Innan 2030 måste hotellbranschens koldioxidavtryck minska med 60 %, och innan 2050 med 90 %.”

Att lägga grunden

Så, hur kan då evenemangsplanerare omvandla dessa branschmål till samordnade åtgärder på fältet?

Att gå mot mer hållbara evenemang är inte något som sker över en natt. Det är ett pågående, långsiktigt engagemang som kräver seriöst övervägande före, under och efter evenemangen – och ett engagemang som inverkar på varje steg i leveranskedjan.

Ett av de viktigaste första stegen företag kan ta mot mer hållbara evenemang är att avsätta interna resurser. Att utse en erfaren ledare med ansvar för det övergripande uppdraget säkerställer att hållbarhetsmålen tas tag i och genomförs.

Att öka allmänhetens medvetenhet om hållbarhetsfrågor är ett annat viktigt steg för evenemangsplanerare att se som viktigt grundarbete. David Fiss på Sustainable Brands pekar på att om man undviker engångsartiklar kan det ses som ett exempel på hur evenemangsplanerare och mötesplatser kan samarbeta för att skapa förändring.

”Det fanns en dag då ingen av oss såg på sugrör som något negativt, men det är inte lätt att komma ihåg den dagen idag då det har förändrats så snabbt,” förklarar han. ”Det är ett bra exempel på hur en fråga blir global, skapar medvetenhet och hur folk sedan agerar på den. Nu är det svårt att ens få ett sugrör i plast.”

Förutom viktiga förberedande grundarbeten, finns det många exempel på hur planerare minskar miljöpåverkan under evenemang. Detta kan variera från att säkerställa att resor till och från flygplatser koldioxidkompenseras till att köpa lokal, säsongsbetonad mat och tillhandahålla all evenemangskommunikation digitalt.

Vid stora företagsevenemang bärs tusentals plastband bara några dagar innan de skickas till soptippen. Många planerare försöker bekämpa detta genom insamling av banden eller system för återvinning. Salesforce lyckades till exempel samla in mer än 2 000 band vid Dreamforce-evenemanget i november 2018.1

Andra planerare gör skillnad genom maten de serverar på evenemang. Som ett led i dess insatser med att arbeta mot branschstandarden ISO 20121, har B2B-utgivaren och evenemangsföretaget Incisive Media2 nyligen åtagit sig att minska mängden rött kött det serverar och att bara servera fisk från hållbara källor.

Att arbeta mot standarder som ISO 20121 är ett stort åtagande och det har hjälpt ett antal planerare att nå sina hållbarhetsmål. År 2013 uppnådde Eurovisionsschlagerfestivalen3 ISO-statusen för sitt arbete i Malmö genom ett antal initiativ, som att exempelvis uppmuntra sina 100 000 besökare att använda sig av kollektivtrafiken, servering av ekologisk och lokalproducerad mat och att förse deltagare med påfyllningsbara vattenflaskor.

Högprofilsevenemang lyckas också göra skillnad när det gäller hållbarhet. Det världsekonomiska forumets (WEF) årliga möte i Davos samlar politiska ledare och företagsledare från hela världen och är ett evenemang som i sig lämnar ett avsevärt koldioxidavtryck. Som ett erkännande av detta och i linje med dess engagemang för hållbarhet, kompenserar WEF4 detta genom att köpa motsvarande mängder av koldioxidkrediter från South Pole, en organisation som stöder projekt för minskning av utsläpp.

På Radisson Hotel Group Först fokuserar vi på att omvandla utsläpp till att påverka våra 100 % koldioxidneutrala möten. Vi är stolta över att vara den enda hotellkoncernen som automatiskt kompenserar koldioxidavtrycket för varje enskilt möte och evenemang som äger rum på våra hotell. Varje år kompenserar vi för mer än 38 300 CO2e-ton, vilket motsvarar att ta 8 300 bilar av vägen.

Radisson Meetings globala koldioxidavtryck kompenseras i samarbete med First Climate, en av världens största organisationer för klimatkompensation, och via projekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och har en positiv social inverkan.

Dela framgångshistorier

Hållbarhetsåtagandet bör inte upphöra när ett evenemang gör det. Det är viktigt för planerare att dela sina berättelser med deltagare för att upprätthålla drivkraften för framtida evenemang.

David Fiss från Sustainable Brands medger att vissa varumärken tidigare var tveksamma att tala om hållbarhet. ”Vi har begreppet greenwashing, gröntvättning eller grönmålning,” säger han. ”Sen har vi motsatsen: grön nedtystning eller grön blygsamhet, där varumärken är ovilliga att prata om det goda arbete de utför. En del av anledningen till att vi är förespråkare av att dela berättelser är att de skapar medvetenhet och ringar på vattnet när det gäller systemförändringar.”

Detta innebär att utrymme skapas för täckning av hållbarhet under inledningsanföranden, i uppföljningsmejl och i allt innehåll efter evenemanget som delas med en bredare grupp av delegater.

Smart, hållbart, lukrativt

Dessa är bara några exempel på hållbara metoder som bör inspirera evenemangsplanerare och mötesplatser. Kombinera denna bästa praxis med deras växande medvetenhet om att en mer ansvarsfull verksamhet ofta är mer lönsam, så är hållbarhet snart standard i hela evenemangsbranschen.

”Vi kan inte bara säga, ’Låt oss ge bort en penna’,” säger Fiss. ”Människor behöver bli mer kreativa. Min premiss är att hållbarhet faktiskt inspirerar många evenemangsplanerare och mötesplatser till att göra något annorlunda, att störa sig själva på ett positivt sätt, att vara mer innovativa. Och det kommer att påverka deras resultat.”

1 https://www.salesforce.com/blog/2017/12/most-sustainable-dreamforce.html
2 https://events.businessgreen.com/digital_assets/23431/Sustainability_Policy_Events.pdf
3 https://www.iso.org/news/2013/09/Ref1789.html
4 https://www.weforum.org/about/sustainability-world-economic-forum

Lokal expertis, globalt tankesätt

Hör av dig till oss för mer av insikter och trender, eller för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss